Actiniopteris australis

€11,00

Mini plante ou plante Actiniopteris australis
mini plante :  5,5 cm
plante : 10,5 cm